چرا حمایت شما مهم است

ما یک موسسه خیریه کوچک با جاه طلبی های بزرگ هستیم. ما می خواهیم شاهد شکوفایی پناهجویان ، پناهجویان و افراد محروم اقتصادی باشیم زیرا آنها توانسته اند به طور کامل در جامعه ادغام شوند.

اما ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم ، ما به پشتیبانی شما نیاز داریم.

</s></s>

ما با هم جوامع مقاومتی خواهیم ساخت که زندگی شاد و سالمی دارند.

راه های دیگر دادن

اهدا از طریق تلفن

</s></s>

با ما تماس بگیرید 07834083437
بین ساعت 9.00 - 5.00 بعد از ظهر
دوشنبه جمعه

اهدا از طریق پست

</s></s>

خیابان دوسی 83

منچستر

M1 2JQ

Afrocats Logo.png

کمک مالی کنید

هر پنی که اهدای آن می شود مستقیماً به کار ما امکان پذیر است

25 پوند

می تواند به ما کمک کند از یک بزرگسال با بسته غذایی مناسب فرهنگی حمایت کنیم

10 پوند

داده هایی را برای یک فرد جوان فراهم می کند تا بتواند در ارتباط باشد

5 پوند

هزینه های یک داوطلب را پرداخت می کند