Afrocats Logo.png

ما فوراً به پشتیبانی شما نیاز داریم

افرادی که با آنها کار می کنیم به شدت تحت تأثیر فقر دیجیتالی ، انزوا و تنهایی قرار گرفته اند. این امر به شدت بر سلامت روان و سلامتی فرزندانشان تأثیر گذاشت.

</s></s>

ما در حال جمع آوری پول برای کمک به آنها هستیم تا ارتباط خود را حفظ کنند.

داستان بوکولا

" من یک پناهجو هستم و پول بسیار کمی برای خرید چیزها دارم ، بنابراین وقتی قفل اتفاق افتاد ، بچه های من نمی توانند آنلاین شوند اما سپس Afrocats برای آنها یک تبلت گرفت تا بتوانند در جلسات آنلاین شرکت کنند و تکالیف خود را انجام دهند.

</s></s>

Afrocats آنها را درگیر فعالیتهای زیادی مانند درام ، باله و نقاشی کرده است. از نظر روحی و جسمی به آنها کمک می کرد. این بدان معنی است که آنها در خانه تنها نیستند زیرا آنها باید با کودکان دیگر تعامل کنند. "