کمک مالی کنید

هر پنی که اهدای آن می شود مستقیماً به کار ما امکان پذیر است

چرا حمایت شما مهم است

ما یک موسسه خیریه کوچک با جاه طلبی های بزرگ هستیم. ما می خواهیم شاهد شکوفایی پناهجویان ، پناهجویان و افراد محروم اقتصادی باشیم زیرا آنها توانسته اند به طور کامل در جامعه ادغام شوند.

اما ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم ، ما به پشتیبانی شما نیاز داریم.

</s></s>

ما با هم جوامع مقاومتی خواهیم ساخت که زندگی شاد و سالمی دارند.

راه های دیگر دادن

اهدا از طریق تلفن

</s></s>

با ما تماس بگیرید 07834083437
بین ساعت 9.00 - 5.00 بعد از ظهر
دوشنبه جمعه

اهدا از طریق پست

</s></s>

خیابان دوسی 83

منچستر

M1 2JQ

Afrocats-leaf-2.png
Afrocats-leaf-5.png